İç Kontol Uyumlaştırma Eğitimi


Üniversitemizde 2011 yılından sonra kurulan birimlerle Strateji Geliiştirme Daire Başkanlığı arasında iç kontrol uyumlaştırma toplantıları başlatılmış bulunmaktadır.

Bu toplantılarda yeni kurulan birimlerde iç kontrol çalışmaları yapılmakta ayrıca farkındalık eğitimleri ile ilgili sistem kurulumu verilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personele "e - yazışma" Eğitimi

 

Üniversitemizle Maliye Bakanlığı arasında 2009 yılında sgb.net kullanım protokolü imzalanmıştı. Bu protokol gereği Üniversitemiz harcamaları ilgili sistem üzerinden kaydedilmekte, mevzuata uygun bir şekilde iş süreçleri takip edilerek firmalara ödemeler yapılmakta ve alınan malzemeler Üniversite stoklarına kaydedilmektedir. sgb.net sistemi Maliye Bakanlığının genel bütçeli kamu kurumlarında uyguladığı bir sistem olup, bu sistem içine üniversiteler yeni yeni dahil olmaya başlamıştır. İlk dahil olan bir kaç Üniversiteden birisi olan Üniversitemiz, aşama aşama sistem içerisindeki bir çok uygulamayı hayata geçirmeyi planlamaktadır. "e-devlet" in sıkça konuşulmaya başladığı şu günlerde Başbakanlıkça tüm kamu kurumlarının internet ortamında yazışacağı "e-yazışma" sistemine geçilmesi planlanmaktadır. İşte bu amaçla Üniversitemizde yukarıda anılan sgb.net sisteminin e-yazışma modülü olan "Evrak" modülü için sistem üzerinde gerekli altyapı hazırlıkları tamamlandı. Bu amaçla Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı personeli Mali Hizmetler Uzmanı Serpil YARIMDAĞ tarafından Üniversitemiz kullanıcılarına uygulamalı eğitim verilerek sistemin daha iyi anlaşılması sağlandı. Eğitim son derece verimli geçmiş olup, eğitim sonunda katkılarından dolayı eğitimciye, Genel Sekreter Doç. Dr. Abdullah SOYSAL tarafından bir plaket takdim edildi. Üniversite olarak sisteme 2012 yılı başından itibaren geçilmesi planlanmaktadır.

 

Son Güncelleme: 2014-06-12 10:36:44
          

                                                                              Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2018