İÇ KONTROL SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ İÇEREN YASAL MEVZUATLAR:

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi

Son Güncelleme: 2019-11-14 11:31:06
                             

                                                                              Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024