MUHASEBE, KESİN HESAP ve RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


MUHASEBE VE KESİN HESAP RAPORLAMA BİRİMİNİN GÖREVLERİ

  a) Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
  b) Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek.
  c) Bütçe kesin hesabını hazırlamak.
  d) Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.
  e) İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
  f) Mali istatistikleri hazırlamak.
  g) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.
  h) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve  harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
  i)Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 

     Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;
  a) Yetkililerin imzasını,
  b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
  c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,
  d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,
  Kontrol etmekle yükümlüdür.

Son Güncelleme: 2021-11-22 11:22:07
                             

                                                                              Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024