İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ VE STANDARTLARI

1-KONTROL ORTAMI

    a)Etik Değerler ve Dürüstlük

    b)Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

    c)Personelin yeterliliği ve performansı

    d)Yetki devri


2-RİSK DEĞERLENDİRME

    a)Planlama ve Programlama

    b)Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

 

3-KONTROL FAALİYETLERİ

     a)Kontrol stratejileri ve yöntemleri

    b)Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi

    c)Görevler ayrılığı

    d)Hiyerarşik kontroller

    e)Faaliyetlerin sürekliliği

    f)Bilgi sistemleri kontrolleri

4-BİLGİ VE İLETİŞİM

    a)Bilgi ve iletişim

    b)Raporlama

    c)Kayıt ve dosyalama sistemi

    d)Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

5-İZLEME

    a)İç kontrolün değerlendirilmesi

    b)İç denetim

 

 

 

 

 

 

 Son Güncelleme: 2019-11-14 11:18:36
                             

                                                                              Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024