İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR

İç kontrolün etkinliğinde en büyük rolü yönetim üstlenir. İdareciler iç kontrol sisteminin etkili bir biçimde işlediğinin güvencesini verebilmek için uygun politikalar oluşturmalı ve güvence sağlamalıdırlar.

Kurumun tüm personeli görevlerini yerine getirirken belirli faaliyetlerin yerine getirilmesini amaçlar. Bu faaliyetler birimin diğer faaliyetleri ile birleşerek  birim hedeflerine, birim hedefleri de bir bütün olarak kurum hedeflerine ulaşılmasını sağlar.Kurumun her seviyesinde görev alan çalışanlar, iç kontrol sisteminde kullanılacak bilgileri üretir, kontrollleri etkileyen faaliyetlerde bulunur. Bu nedenle tüm çalışanlar iç kontrolün bir parçasıdır ve uygulanmasından sorumludur.

1.Üst Yönetici (Rektör)

2.Birim Yöneticileri (Harcama Yetkilileri)

3.Mali Hizmetler Birimi (Starateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

4.İç Denetim Birimi

Son Güncelleme: 2019-11-14 11:44:28
                             

                                                                              Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024