BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBESİNİN GÖREVLERİ

1. Bütçeyi hazırlamak,
2. Performans Programı hazırlıklarının koordinasyonu sağlamak,
3. İdare bütçesini stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamak,
4. Mevzuatla belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak,
5. Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
6. İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek,
7. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
8. Bütçe uygulama sonuçları raporlamak,
9. Mali konularda Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Son Güncelleme: 2021-11-22 11:21:04
                             

                                                                              Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024