İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ KONTROL BİRİMİNİN GÖREVLERİ

1. İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

2. İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

3. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

4. Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,

5. Mali konularda Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Son Güncelleme: 2021-11-22 11:43:22
                             

                                                                              Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024