MİSYONUMUZ

 

Üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğinin sağlanması bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün yapılmasını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek

Son Güncelleme: 2011-10-19 14:24:56
              


                 

                                                                              Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019