İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ KONTROL BİRİMİNİN GÖREVLERİ

a) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
b) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.
c) Ön mali kontrol görevini yürütmek.
d) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.
e) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
f) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


  
     İÇ KONTROL EYLEM PLANIMIZ

  1. Kontrol Ortamı
  2. Risk Değerlendirme
  3. Kontrol Faaliyetleri
  4. Bilgi İletişim
  5. İzleme

               UYUMLAŞTIRMA DOKÜMANLARI


Son Güncelleme: 2019-12-03 08:29:43
              


                 

                                                                              Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2020