STRATEJİK PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


STRATEJİK PLANLAMA BİRİMİNİN GÖREVLERİ


a) İdarenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b) Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmaları yürütmek.

c) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

d) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

e) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

Son Güncelleme: 2019-12-03 08:28:47
              


                 

                                                                              Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2020