YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ FONKSİYONU

Madde 8 Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

a) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.

b) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

c) İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.


Son Güncelleme: 2019-12-03 08:36:37
              


                 

                                                                              Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2020