2014 Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki yayımlanmıştır

25 Ekim 2013 tarihli ve 28802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7 Ekim 2013 tarihli ve 2013/5502 sayılı 2014 Yılı Programının Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 15 Ocak 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Resmi Gazete

                             

                                                                              Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024