2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı

Yüksek Planlama Kurulunun 2/10/2013 tarihli ve 2013/23 sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na sunulan ekli “2014 Yılı Programı” ile “2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın kabulü; 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. İlgili dokümana buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

                             

                                                                              Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024