2014-2016 dönemi bütçe çalışmalarıyla ile ilgili Maliye Bakanlığı yazısı

Bilindiği üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 02.07.2013 tarih ve 1041 sayılı kararıyla onaylanan Onuncu Kalkınma Planı 06.07.2013 tarih ve 28699 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayıımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
2014-2016 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe çalışmalarında 11.06.2013 tarih ve 59751066-12-390/5459 sayılı Maliye Bakanlığı yazısında belirtilen hususların yanında Onuncu Kalkınma Planında öngörülen amaç, ilke ve politikalar ile hedeflerin de dikkate alınması gerekmektedir.
Konuya ilişkin yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

                             

                                                                              Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024