Üniversitemiz 2012 yılı Ocak-Mart dönemi Doğrudan Temin harcama durumu

Rektörlük Makamının 25.01.2012 tarih ve B.30.2.KLS.0.65.00/841.99/29 sayılı onayları gereği 4734 sayılı Kanunun 22/d ve 21/f harcamalarının %10 luk sınırının tespiti için her üç aylık dönemde yayımlanması gereken Doğrudan Temin Formu, Başkanlığımızca, birimlerden gelen tablolar doğrultusunda hazırlanmıştır.

İlgili tabloya buradan ulaşabilirsiniz.

                             

                                                                              Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2023